Bli medlem i Voss Kajakk Klubb


1. Du registrerer deg som ny bruker, eller logger inn her: https://minidrett.nif.no/
2. Gå til Medlemskap og søk opptak i Voss Kajakklubb
3. Betal medlemskontigent som kjem på faktura 

Eksisterande medlem får tilsendt ny faktura kvart år.

Som medlem i kajakk klubben har du ei rekkje fordelar:

  • Tilgang til klubben sitt utstyr (sjå Utstyrsleige)
  • Vere med på dei kursa klubben arrangerar
  • Klubbpadling i sommarsesongen
  • Bassengtrening i vintersesongen
  • Oppfylging i padlinga di om du sjølv vil
  • Mykje moro i et kjekt miljø
  • Du støtter opp om vårt arbeid for vassdragsvern.

Utstyrsleige og instruksjon

Voss kajakklubb arangerar også et fast opplegg i sesongen, som passer for både nybyrjarar og vidarekomne.
Her får ein oppfylging av kyndig instruktør gjennom heile sesongen, og tilgang til utstyr om du treng det.

Prisar

Medlemskontigent

Beløp kr: 300,- per kalenderår


Utstyrsleige

Under 15 år: kr 200,- *

15 år og over: kr 500,- *

20 år og over: kr 1200,- *

*Prisen dekker leige av utstyr og instruksjon 1 gong i veka gjennom heile sesongen. Dette tilbodet gjeld for medlem av Voss kajakklubb. I bassengtreninga er utstyrsleige inkludert i påmeldingsavgifta.

 

Velkomen som medlem!