Bli ein elveryddar!

Dersom du ser bos langs elvebredden kan du skriva det opp i dette skjemaet: Oversikt bos langs vassdraga

Saman med Indre Hordaland Miljøverk vil me motivere til å halda elvene våre reine. Svært mykje bos vaskar opp langs elvebredden, og der skal me vere klare for å fjerne boset før det får forurensa vassdraga vidare ned til havet. 

Dette er noko av det du kan gjera:

  • Meld frå om behov for rydding via skjema (sjå link over).
  • Ta med ein bossekk og plukk når du er på tur. Sekken kan leverast gratis på miljøstasjonen til IHM eller i oppsatte bosdunkar som IHM hentar (info om kvar desse vert sett ut kjem snart).
  • Delta på ryddedugnad.

Obs: Hugs kniv! Plastikkremser og taurestar kan sitte svært godt fast så pass på at du ikkje surrar deg sjølv inn i boset når du er på vatnet.

Takk til Dumpsterdivas for bilete og topp innsats på plukketur!