Bassengtrening vinter 2019

I vinter vert det bassengtrening på mandagar kl 17-19 på Hagahaugen.

Me startar opp 11. februar – og held på til og med 29. april (utanom elevfrie dagar).

Det vert lagt opp til fast rullekurs med instruktørar frå kl 17-18, og fri trening frå kl 18-19. 

Meld deg på her:

Nybyrjar Fri trening

 

Påmeldinga sikrar tilgang til alle gongane. Dersom du berre ynskjer å bli med nokre få gongar kan du møte opp på fri trening og bli med dersom det er plass i bassenget. Då vippsar du kr 50,- per gong.

Del på Facebook

Årsmøte 2018

Velkomen til årsmøte i Voss Kajakklubb Søndag 16. desember kl 18.30. Det vert servert kaffi, te og heimelaga kaker 🙂 

Me går gjennom året som har gått og kva me vil gjera i neste. Her er foreløpig agenda:

 • Godkjenning av innkalling, saksliste, val av referent og ordstyrar.
 • Saksliste:
  • Årsberetning og rekneskap for 2018
  • Aktivitet i 2019 – klubbpadling, bassengtrening, klubbtur?
  • Utstyr
  • Veko
  • Fastsette kontigent 2019
  • Valg
  • Ymse

Me blir svært glade for innspel, og forslag til saker kan sendast i forkant til styret@vosskajakklubb.com.

Vel møtt!

Del på Facebook

NPF-godkjent sikkerhetskurs i haust

Bli ein tryggare padlar! Neste sikkerhetskurs vert 10. – 11. November – sjå meir info her: https://vosskajakklubb.com/event/sikkerhetskurs-npf/

Del på Facebook

Rulletrening i utebassenget

Frå mandag 9. juli får Voss Kajakklubb bruka utebassenget ved campingen! Alle medlem i Voss Kajakklubb er velkomne kvar mandag kveld 🙂 Det vert lagt opp til fri trening med ein ansvarleg person, men alle hjelper kvarandre som vanleg.

Det er henta og vaska båtar som skal vere nede ved bassenget i sommar – det er kun dei båtane som kan brukast i bassenget. 

Me har bassenget frå kl 18.45 – 19.45 kvar tysdag fram til bassenget stenger for vinteren. Me har kajakkar, spruttrekk og årer der så du treng kun ha med badekle og evt våtdrakt/vest om du vil. Merk at ein må vere symjedyktig for å vere med på dette. Hugs også at bassenget skal vere like reint etter at me har vore der. 

Photo: Lucie Sediva

Obs! Sprening ved Marinejuvet tysdag 26. juni

Important message! Do not padle the Marine Canyon Tuesday 26th of june! There will be explotions in the area between 12 – 4 PM.

Viktig melding! Flage Maskin melder at dei skal sprenge i området rundt Marinejuvet i Raundalselva tysdag under Ekstremsportveko, 26. juni. Marinejuvet må derfor IKKJE padlast denne dagen mellom kl 12 – 16.

Dugnad i utebassenget

Bli med på dugnad i utebassenget fredag 08. juni kl 17!

Ta med bøtte/kost/spade om du har og gjerne ein høgtrykkspylar. Me skal få vekk kost og lauv og hjelpe til med å gjere bassenget klart til utebadingsesongen. Som takk for hjelpa får medlem i kajakklubben gratis treningstider i bassenget. Etter dugnaden vert det gratis konsert med Ugress i Vossabadet. Woop woop!

17. mai-toget

Bli med oss i folketoget 17. mai i år også!
Me møtes bak fanen til Voss Kajakklubb på Idrottsplassen kl 13.45. Etterpå et me is 🙂

Her er hurraropet vårt:

Elv og vatn, bekk og foss,
Vil du leike? Bli med oss!

Paradiset vårt er Voss!
Hurra, hurra, HURRAA! 


 

Bassengtrening med kajakk vinter 2018

Me startar opp bassengtrening på Hagahaugen 28. februar 2018. For god kvalitet på treningane har me avgrensa plassar med påmelding. Me deler opp treningane i 2 økter:

Økt 1 Kl 18-19: Instruksjon i eskimorulle og tryggleik i elvekajakk. Passar for born og vaksne nybyrjarar. Påmelding her

Økt 2 Kl 19-20: Fri trening. Påmedling her

Påmeldingsavgifta dekker

 • Inngang i bassenget kvar onsdag til og med 2. mai (utanom påskeferien, det vert 9 gonger)
 • Bruk av kajakk, åre og evt trekk (du treng berre badekle. Bassenget held 34 grader)
 • Fast instruksjon (økt 1)

Del på Facebook

Vintertrening 2017/2018

Medlem i Voss Kajakklubb får bruke stupebassenget på laurdagar kl 9-10 som ei prøveordning fram til jul. Me vil ha aktivitetar som stuping, fridykking, undervannsrugby og noko livredning for å halde viktige funksjonar ved like til våren atter kjem.

Viktig: Møt opp kl 08:57. Badeverten slepp oss gjennom i samla flokk.
Er du ikkje på klubben si medlemsliste eller kjem for seint kjem du ikkje inn.

Sjekk at du står på medlemslista her: Medlem 2017 VKK – Google Docs

Me har stupebassenget for oss sjølve fram til kl 10, så åpnar badet for andre. Symjeklubben har trening store-bassenget. For at kajakklubben skal få bruke bassenget i framtida er det særs viktig at me følger reglane til Vossabadet, les dei her: http://vossabadet.no/badereglar/

Fyrstkomande laurdag vert intro til stuping. Velkomen! 😀

Del på Facebook

Takk for opplevingane i 2017!

Tusen takk alle saman for ein fantastisk sesong med nye og gamle padlarar, store som små! Me har hatt fast trening tre gonger i veka for alle nivå, og medlemmene har vore flinke å ta kvarandre med på frie turar i helgene innad i gruppene. Me vil retta ei stor takk til dei frivillige, engasjerte instruktørane og hjelpeinstruktørane, og alle som har bidratt på sine måtar! 

Me har også ein forbetra utstyrspark som har gjort at me kunne ta i mot endå fleire nye padlarar, dette hadde ikkje vore mogleg utan stønad frå Sparebanken Vest, og gode prisar frå Strie Stømmer – hjarteleg takk frå alle oss i Voss Kajakklubb!

Her kjem sesongavslutningsdiktet av Team M&M (Martin og Marita):

Ein gjeng så smilande og vell
Me har padla til seint på kveld
me har kasta line, kall det taug
forsert mang ein bølge med vår baug

Me har tørka drakt, kajakk og tårar
Me har prøvd høgre og venstrevridde årar
Me har kjørt til basseng, Vetlavatnet, raftingen og Bjørke
no skal kajakkane for vinteren få tørke

takk for hyggelege stundar på elva
takk til dei som har hjelpt til med dei som kvelva
takk for ein herleg gjeng med lystige folk
for å skjønne at elvepadling skapar glede treng me ikkje tolk

ha ein flott vinter, gå mykje i fjell og sjå
at ein ny padlesesong til våren du vil få
Team M&M er særs takknemlige for all hjelp me har fått
å driva dette tilbodet var rett og slett flott!

I November startar me opp innetrening i Vossabadet. Diverre får me ikkje bruka kajakkar der, men me legg opp til andre kjekke vassaktivitetar gjennom denne vinteren. Fyrste gong vert tysdag 7. november. Følg med her for info!

Del på Facebook