Bassengtrening med kajakk vinter 2018

Me startar opp bassengtrening på Hagahaugen 28. februar 2018. For god kvalitet på treningane har me avgrensa plassar med påmelding. Me deler opp treningane i 2 økter:

Økt 1 Kl 18-19: Instruksjon i eskimorulle og tryggleik i elvekajakk. Passar for born og vaksne nybyrjarar. Påmelding her

Økt 2 Kl 19-20: Fri trening. Påmedling her

Påmeldingsavgifta dekker

  • Inngang i bassenget kvar onsdag til og med 2. mai (utanom påskeferien, det vert 9 gonger)
  • Bruk av kajakk, åre og evt trekk (du treng berre badekle. Bassenget held 34 grader)
  • Fast instruksjon (økt 1)

Del på Facebook

Vintertrening 2017/2018

Medlem i Voss Kajakklubb får bruke stupebassenget på laurdagar kl 9-10 som ei prøveordning fram til jul. Me vil ha aktivitetar som stuping, fridykking, undervannsrugby og noko livredning for å halde viktige funksjonar ved like til våren atter kjem.

Viktig: Møt opp kl 08:57. Badeverten slepp oss gjennom i samla flokk.
Er du ikkje på klubben si medlemsliste eller kjem for seint kjem du ikkje inn.

Sjekk at du står på medlemslista her: Medlem 2017 VKK – Google Docs

Me har stupebassenget for oss sjølve fram til kl 10, så åpnar badet for andre. Symjeklubben har trening store-bassenget. For at kajakklubben skal få bruke bassenget i framtida er det særs viktig at me følger reglane til Vossabadet, les dei her: http://vossabadet.no/badereglar/

Fyrstkomande laurdag vert intro til stuping. Velkomen! 😀

Del på Facebook

Takk for opplevingane i 2017!

Tusen takk alle saman for ein fantastisk sesong med nye og gamle padlarar, store som små! Me har hatt fast trening tre gonger i veka for alle nivå, og medlemmene har vore flinke å ta kvarandre med på frie turar i helgene innad i gruppene. Me vil retta ei stor takk til dei frivillige, engasjerte instruktørane og hjelpeinstruktørane, og alle som har bidratt på sine måtar! 

Me har også ein forbetra utstyrspark som har gjort at me kunne ta i mot endå fleire nye padlarar, dette hadde ikkje vore mogleg utan stønad frå Sparebanken Vest, og gode prisar frå Strie Stømmer – hjarteleg takk frå alle oss i Voss Kajakklubb!

Her kjem sesongavslutningsdiktet av Team M&M (Martin og Marita):

Ein gjeng så smilande og vell
Me har padla til seint på kveld
me har kasta line, kall det taug
forsert mang ein bølge med vår baug

Me har tørka drakt, kajakk og tårar
Me har prøvd høgre og venstrevridde årar
Me har kjørt til basseng, Vetlavatnet, raftingen og Bjørke
no skal kajakkane for vinteren få tørke

takk for hyggelege stundar på elva
takk til dei som har hjelpt til med dei som kvelva
takk for ein herleg gjeng med lystige folk
for å skjønne at elvepadling skapar glede treng me ikkje tolk

ha ein flott vinter, gå mykje i fjell og sjå
at ein ny padlesesong til våren du vil få
Team M&M er særs takknemlige for all hjelp me har fått
å driva dette tilbodet var rett og slett flott!

I November startar me opp innetrening i Vossabadet. Diverre får me ikkje bruka kajakkar der, men me legg opp til andre kjekke vassaktivitetar gjennom denne vinteren. Fyrste gong vert tysdag 7. november. Følg med her for info!

Del på Facebook

Dokumentasjon av elvepadlingsinteresser i Vossa-området

SusWater er et prosjekt for å bidra til mer bærekraftig forvaltning av regulerte vassdrag. Prosjektet har en kunnskaps og dialogbasert tilnærming for å styrke forvaltningspraksis som inkluderer både økonomiske, sosiale og miljødimensjoner, lokalt og regionalt.

I forbindelse med dette gjennomfører NIVA i september og oktober en spørreundersøkelse om nyttevurdering av brukerinteresser i regulerte vassdrag. Voss Kajakklubb støtter dette initiativet gjennom å oppfordre elvepadlere til å svare på undersøkelsen slik av vi kan bidra til å dokumentere bruk av vassdrag for elvepadling.

Svar på spørreundersøkelsen innen 16.10.2017, det tar ca 5 minutt:  Gå til spørreskjema Go to English version

Det er ulike måter dokumentere nytte på. Dette kan gjøres gjennom å vurdere nytten av en aktivitet i kroner, det kan gjøre gjennom å kvalitativt beskrive hvordan en aktivitet bidrar til livskvalitet, og det kan gjøres gjennom å dokumentere et aktivitetsnivå i forbindelse med aktiviteten. Vi tester med denne undersøkelsen hvordan en spørreundersøkelse egner seg til å dokumentere aktivitetsnivå som en tilnærming til nyttevurdering.

Ditt svar vil bidra til utviklingen av et indikatorrammeverk for brukerinteresser i vassdrag med koblinger til ulike metoder for dokumentasjon av nytte. Rammeverket skal gjøre det enklere å finne frem til gode indikatorer som er tilpasset norske forhold og forslag til egnede metoder for å beregne disse.

Opplysningene som blir samlet inn vil kun bli framstilt i anonymisert form og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes.

Vi håper at du ønsker å delta. På forhånd takk!
……………
Mer om undersøkelsen:
Undersøkelsen gjennomføres av NIVA som del av SusWater-prosjektet "Sustainable governance of
river basins with Hydropower production", et 3-årig prosjekt (2015-18) om bærekraftig forvalting av
regulerte vassdrag finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av NINA og SINTEF.  Mer om
prosjektet her: http://www.cedren.no/Prosjekter/SusWater

Med vennlig hilsen,
Ingrid Nesheim
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Del på Facebook

Klubbpadling haust 2017

Info om klubbpadling finn du her: http://vosskajakklubb.com/klubb-padling/

Nybyrjarpadling

Vi starter opp igjen med nybegynnerpadling tirsdag 15. august. Oppmøte kl 17.15 på Kajakkbua, her får man utdelt utstyr. Vi skal være ved Raftingen (Voss Active), her er det både flatt vann og et fint stryk:) Vannet i elva er fremdeles kjølig, så ull er gull!

Håper å se mange folk på tirsdag:)

Bli med i Facebookgruppa for oppdateringar: https://www.facebook.com/groups/1106614849444464

Vidarekomne

Onsdagar kl 18. Startar opp 30. September 2017. Bli med i facebookgruppa for oppdateringar om oppmøtestad: https://www.facebook.com/groups/192765251237331/

Slalåmgruppe

Mariann Sæther startar opp slalåmtrening tirsdagar og torsdagar kl 19.30. Fyrste gong vert tirsdag 15. august.

Oppdatert: Framover i haust vil me trene slalåm kvar torsdag kl 17.30. Her møter ein ferdig skifta i elva, kom gjerne før og hjelp med portar.

Info: Klubben har 5 slalåmbåtar til låns, 6 nye er på veg. Ta kontakt dersom du ynskjer å låne slalåmbåt av klubben. Dette er eit  tilbod til alle medlem 🙂

 

Del på Facebook

NM i slalåmpadling

Resultat finn du her: http://vosskajakklubb.com/resultat-nm-2017/ Takk for ei kjekk helg alle saman!

Fyrstkomande helg går Norgesmesterskap i slalåmpadling av stabelen. Sjå fullt program på denne sida: http://vosskajakklubb.com/event/nm-i-slalampadling-2017/

Denne veka vert det også halde organiserte treningar med den internasjonale stjerna Nicolas Caussanel. Tirsdag og torsdag kl 19-21 på raftingsenteret.

Velkomen utøvarar og tilskodarar!

Del på Facebook

Rent idrettslag

Voss Kajakklubb er Reint Idrettslag og tek avstand frå bruk av dopingmidlar. Sjå vår antidopingpolicy her: VKK-Antidoping-Policy.pdf

Alle idrettslag under Norges Idrettsforbund kan bli innkalla til dopingkontroll. Aktive utøvarar vert oppmoda til å gjennomføre Ren Utøver, slik får ein god oversikt over dopingreglane. Dopinglista er under stadig endring – oppdatert info finn du her: antidoping.no

God trening!

Ekstremsportveko = Padleveko

Årets padleprogram kan seiast å vere tidenes beste. Alt dette får du bli med på om du har Ekstrempass ELLER hjelper til som frivillig!
Obs: Begrensa plassar! Sjå sportsprogrammet vårt her og meld deg på i dag: https://ekstremsportveko.com/sports/kayaking/

Foto: Marit Stensby

For vidarekomne 

Bli med på elva og lær av dei beste! Me får 3 ulike sesjonar over 3 ulike dagar, bli med på det du ynskjer å  trene på:

  • Freestyle
  • Riverrunning
  • How to paddle fast

Sjå meir om dei ulike sesjonane her: 
https://ekstremsportveko.com/sports/kayaking/ww-clinics/

Konkurranse: Head To Head

Parallellpadling ned villmarksleirstrekket. Populær konkurranse der alle er med og alt kan skje! 
https://ekstremsportveko.com/sports/kayaking/head2head/

For ekspert

Her konkurrerer verdensklassen av brattpadlarar! Om du ikkje er med sjølv kan det være like underhaldande å sjå på! 

  • Ekstremutfor i Brandset
  • Team race i Brandset
  • Holy Diver Giant Slalåm

Nybyrjar

Ta med venene dine og send dei på introkurs til elvepadling! Her treng ein ikkje kjøpa pass, men dei har ein liten påmeldingsavgift:

 

Nybyrjarpadling startar ute tysdag 23. mai

Tirsdag 23.mai starter nybegynnergruppa med utepadling. Oppmøte kl 17.00 ved Kajakkbua (forbi Bømoen leir). Her finner vi utstyr til de som trenger det. De som har utstyr og plass i bilen må gjerne møte opp til samme tid og sted, men rekker man ikke det, skal vi være ved Vetlavatnet (like ved Hefte Gard) de første gangene. Her er det god vanntemperatur, flott å øve på rulle og diverse åretak. 

NB: husk ull til å ha under våtdrakten, og gjerne et par gamle joggesko som tåler å bli våte. Dere får låne våtdrakt, vest og hjelm fra bua.

Den store strandryddedagen

Bli med å plukka bos og plast ved stranda på grandane 4. mai!

Oppmøte er ved utebassenget kl 17. Ta med hanskar, bos-sekkar får du på plassen.

Sjå meir her: https://www.facebook.com/events/226071081209906/