Ungdomspadling hausten 2020

Påmelding til ungdomspadlinga er ope! Fyrste gong vert 1. september og me held på kvar tysdag kl 17 fram til haustferien. Oppmøte ved Magasinet på Tvildemoen. Dei som har vore med tidlegare i år kan melde seg på direkte til styret@vosskajakklubb.com. Nye medlem melder seg på her: https://minidrett.nif.no/Event#3861523-010 – då vert utstyrsleige og medlemsavgift inkludert i påmeldingsavgifta.

Me har sertifiserte instruktørar og tilpassar opplæringa etter gruppa!

Del på Facebook

Påmelding til sommarskulen 2020

Påmelding til sommarskule med elvepadling og stisykling er open! Info og link til påmelding finn du her: http://vosskajakklubb.com/event/sommarskulen-2020-elvepadling-og-stisykling/

Spre gjerne denne sida om du kjenner nokon i alderen 12-18 😀

Sommarskule 2019 – Raundalselva ved Tvildemoen

Klubbpadling juni

Me fortsett klubbpadling i juni for dei som no har teke grunnkurs i elv, og andre som har padla litt før. Me deler opp grupper etter alder og nivå, og alle får tett oppfylging.

Påmelding voksne: https://minidrett.nif.no/Event#3662439-010

Påmelding kids: https://minidrett.nif.no/Event#3662442-010

Utstyrsleige er inkludert i avgifta! Dersom du har eige utstyr, ta kontakt med styret@vosskajakklubb.com

Elverydding i nedre stranda

Takk til alle som stilte på elverydding i nedre stranda! Me drog opp over 100 kg avfall som vert henta av IHM på måndag.

Dersom fleire vil rydde er det berre å ta med seg ein pose og plukke, langs vegen ligg det ofte bos som etter kvart havnar i elva.

Klubb-aktivitet sesongen 2020

Kva skal ein finna på når så mange aktivitar er stengt ned? Her i verdas beste elve-bygd kan me padla i elva, det er er vaaannnvittig deilig å kunna driva med når ein bur på Voss! Været speler ingen rolle, våte i håret vert me uansett.

Denne sesongen set me opp mindre grupper basert på alder og nivå. Bli med på denne heilt fantastiske aktiviteten som du kan ha glede av resten av livet! Når du har fått ditt eige utstyr er elvepadling gratis å driva med. For å koma i gang får du låna utstyr av klubben når du er med på opplegg.

Me deler opp i små grupper basert på alder og nivå: Born/ ungdom og vaksne. Ingen nedre eller øvre aldersgrense, men ein må kunne symja. Obs: Born under 10 år må ha føresette med seg på elva (som også kan ta ansvar for seg sjølv).

Ta kontakt dersom du ynskjer å bli med! styret@vosskajakklubb.com


Å kunne oppleva slike omgjevnader er ei gåve!

Viktig info om padling og koronavirus

(ENGLISH below) Her er nokre retningslinjer me som elvepadlarar skal følge:

  • Legg ikkje ut på turar på farlegare farvatn enn kva du er kvalifisert for, legg inn god margin. Dette er fordi beredskap og helsevesen er svært pressa i denne perioden, og treng ikkje ytterlegare belastning.
  • Padle kun saman med andre som du veit kan handtere farvatnet som skal padlast på.
  • Me padlar minst 2 saman.
  • Me kan padle saman i grupper på maks 5 personar.
  • Ved shuttling: Unngå å køyre saman med andre enn dei du omgår til vanleg, tenk smittevern.

Denne sida blir fortløpande oppdatert, du kan også følge med på kva padleforbundet seier her:
http://padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/koronavettregler-for-norges-padleforbund/

ENGLISH

  • Do not go on trips in more dangerous waters than you know you can handle, with good margins. This is because emergency preparedness and health care are under great pressure during this period, and we should not add more strain.
  • Only bring fellow paddlers that you know can handle the waters you paddle on.
  • We paddle at least 2 together.
  • We can paddle together in groups of max 5 people.
  • When shuttling: Avoid driving with people other than those you normally hang out with.

Bassengtrening vinter 2020

Grunna fare for korona-smitte vert det ikkje bassengtrening inntil vidare. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet—all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning

Bassengtrening starter opp på Hagahaugen søndag 16. februar, og vert kvar søndag fram til og med 26. april.

Det vert ikkje trening i påsken (5. og 12. april)

Tidene er:

* Fri trening: Ingen instruksjon, men det finst instruktørar i bassenget som kan hjelpe/vise. Me får dessverre ikkje gjere freestyle-moves i bassenget – all plaskingen fører til oversvømming i kjellaren og problemos med pumpa.

Viktig info om bassengtrening finn du her: http://vosskajakklubb.com/bassengtrening/

Del på Facebook

Årsmøte og Veko workshop

Hugs årsmøte og veko workshop laurdag 18. Januar kjære medlem! Her er oppdatert program: http://vosskajakklubb.com/event/arsmote-og-plan-for-ekstremsportveko-2020/

Del på Facebook

Kva ynskjer du å oppleva på Ekstremsportveko?

Ekstremsportveko er ei feiring av naturen, og av elvene spesielt om du spør oss! Me vil gjerne vita kva DU ynskjer å oppleva på Voss under Ekstremsportveko, uansett kva nivå du padlar på.

Svar på undersøkinga her: https://forms.gle/pX5pyXZD79mgRKTM7

Og del gjerne med andre padlarar 🙂

Foto: Marit Stensby
Del på Facebook

Hurra for Sparebanken Vest!

I dag feirer me opning av Ekstremsportveko 2019 og kjempe-stønad frå Sparebanken Vest! Me er i lykkerus!! Takk for at de hjelper oss i gong med spennande prosjekt slik at me kan tilby endå meir kjekke aktiviteter i bygda vår <3