Sponsor - kvifor får klubben stønad?

Voss Kajakklubb har ambisiøse planar, mellom anna å bygge eit klubbhus. Partnarskap med Vekselbanken hjelper oss nærare visjonen om ein klubb som tilrettelegg for aktivitet i og rundt elva for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Vekselbanken som hovedsponsor ser fordelene med eit langt partnarskap, som gir oss ein solid og forutsigbar inntekt til å dekke klubben sine driftskostnader. Ein slik stabilitet i tider med endring er det beste klubben kan be om.

Vekselbanken gir klubben råd og kan også gi deg råd. Ring dei eller be om konsultasjon.

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer