Bassengtrening med kajakk vinter 2018

Me startar opp bassengtrening på Hagahaugen 28. februar 2018. For god kvalitet på treningane har me avgrensa plassar med påmelding. Me deler opp treningane i 2 økter:

Økt 1 Kl 18-19: Instruksjon i eskimorulle og tryggleik i elvekajakk. Passar for born og vaksne nybyrjarar. Påmelding her

Økt 2 Kl 19-20: Fri trening. Påmedling her

Påmeldingsavgifta dekker

  • Inngang i bassenget kvar onsdag til og med 2. mai (utanom påskeferien, det vert 9 gonger)
  • Bruk av kajakk, åre og evt trekk (du treng berre badekle. Bassenget held 34 grader)
  • Fast instruksjon (økt 1)

Del på Facebook