Voss Kajakk Klubb tilslutta FNF

Einskilde klubbar og lag kjenner seg ofte makteslause i kampen om å verna om natur og frilufts interesser. FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) er eit samarbeid mellom fleire organisasjonar i Noreg – som saman dannar ei motvekt til kapitalsterke utbyggjarar. Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) står bak etableringen av FNF. Voss Kajakk Klubb er no offisielt tilknytta dette samarbeidet. Les meir om FNF på www.fnf-nett.no.

Individual clubs and teams often feel powerless in the struggle to defend nature and outdoor interests. FNF (Forum for nature and outdoors) is a collaboration between several organizations in Norway which together forms a counterweight to capitalized builders. Voss Kajakk Klubb is now officially a member of this collaboration. Read more about FNF at www.fnf-nett.no

Del på Facebook

Important info Steine / Tverrelva

Paddlers going to the Tverrelva by Steine  – do not park where the tractor or other farmers machines might have to park or pass. Take some time to find another spot away from the take out – where you don’t get in the farmers way. Here is some more info about how to behave by the rivers – Important information. Following these simple guidelines gives us a better chance to access the rivers and keep them free flowing in the future. Please spread the word! Thank you 🙂

Alle som skal padle i Tverrelva MÅ parkere slik at dei ikkje er i vegen for landbruksmaskiner og arbeidet på garden der oppe. Ta deg tid til å parkere litt unna normal take out på ein plass der du ikkje hindrar bonden. Gje tydleg melding om dette til alle tilreisande som du snakker med. Her er meir info om korleis oppføre seg ved elva – Viktig informasjon. Ved å følge desse retningslinjene har me ein betre sjans til å få tilgang til elva og halde dei frittflytande i framtida. Spre ordet! Takk 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Steine / Tverrelva – Respect to the farmer!

NVE tillet Jordalen kraftverk med vilkår om slepp av vatn

Kraftverket vil påverke nedre padlestrekket i Jordalselva. Dette er eit parti med store, bratte, spektakulære stryk. I NVE sitt vedtak kan du lese om kva som er lagt til grunn, og eit utdrag av bl.a. Voss Kajakklubb si høyringsfråsegn.

Sjå her: Jordalselva Kraftverk – NVEs vedtak.

Eit utval frå dei mange blinkskota i nedre Jordalselva:

jordalen

Eirik Øvreeide og Pål Lindseth

Josh Neilson i nedre Jordalselva

Josh Neilson

Mariann Sæther i nedre Jordalselva

Mariann Sæther

Nedre Jordalselva

Del på Facebook