Dokumentasjon av elvepadlingsinteresser i Vossa-området

SusWater er et prosjekt for å bidra til mer bærekraftig forvaltning av regulerte vassdrag. Prosjektet har en kunnskaps og dialogbasert tilnærming for å styrke forvaltningspraksis som inkluderer både økonomiske, sosiale og miljødimensjoner, lokalt og regionalt.

I forbindelse med dette gjennomfører NIVA i september og oktober en spørreundersøkelse om nyttevurdering av brukerinteresser i regulerte vassdrag. Voss Kajakklubb støtter dette initiativet gjennom å oppfordre elvepadlere til å svare på undersøkelsen slik av vi kan bidra til å dokumentere bruk av vassdrag for elvepadling.

Svar på spørreundersøkelsen innen 16.10.2017, det tar ca 5 minutt:  Gå til spørreskjema Go to English version

Det er ulike måter dokumentere nytte på. Dette kan gjøres gjennom å vurdere nytten av en aktivitet i kroner, det kan gjøre gjennom å kvalitativt beskrive hvordan en aktivitet bidrar til livskvalitet, og det kan gjøres gjennom å dokumentere et aktivitetsnivå i forbindelse med aktiviteten. Vi tester med denne undersøkelsen hvordan en spørreundersøkelse egner seg til å dokumentere aktivitetsnivå som en tilnærming til nyttevurdering.

Ditt svar vil bidra til utviklingen av et indikatorrammeverk for brukerinteresser i vassdrag med koblinger til ulike metoder for dokumentasjon av nytte. Rammeverket skal gjøre det enklere å finne frem til gode indikatorer som er tilpasset norske forhold og forslag til egnede metoder for å beregne disse.

Opplysningene som blir samlet inn vil kun bli framstilt i anonymisert form og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes.

Vi håper at du ønsker å delta. På forhånd takk!
……………
Mer om undersøkelsen:
Undersøkelsen gjennomføres av NIVA som del av SusWater-prosjektet "Sustainable governance of
river basins with Hydropower production", et 3-årig prosjekt (2015-18) om bærekraftig forvalting av
regulerte vassdrag finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av NINA og SINTEF.  Mer om
prosjektet her: http://www.cedren.no/Prosjekter/SusWater

Med vennlig hilsen,
Ingrid Nesheim
Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Posted in
rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer