Elvestrekker for plastrydding

Elvestrekker for rydding

Fullstendig plan for elverydding på Voss finn du her: Plan for plastrydding

Raundalselva

Øvre Mjølfjell

Put in: Slondalsvatnet
Take out: Mjølfjell Ungdomsherberge
Gradering: 5
Føreslått vassføring: 15-30cms

Mjølfjell

Put in: Mjølfjell Ungdomsherberge
Take out: Voll
Gradering: 3-5
Føreslått vassføring: 20-60cms

Voll

Put in: Voll
Take out: Reimegrend stasjon
Gradering: 5
Føreslått vassføring: 20-40cms

Reimegrend

Put in: Reimegrend stasjon
Take out: Kyrkja i Raundalen (registrering sluttar v Brua på Skiple)
Gradering: 3-5
Føreslått vassføring: 10-50cms

Skytebanen

Put in: Brua på Skiple
Take out: Kyrkja i Raundalen
Gradering: 3-4
Føreslått vassføring: 10-50cms

«Playrun» (Urdland-Meringen)

Put in: Etter Bøfossen
Take out: Brua v Meringen
Gradering: 3-4
Føreslått vassføring: 20-60cms

Rastalia

Put in: Brua v Meringen
Take out: Brua v Selheim
Gradering: 5
Føreslått vassføring: 5-14cms

Marinejuvet

Put in: Kløve
Take out: “Kajakkbua” i Bømoen (registreringa stoppar etter brua på Bjørke)
Gradering: 5
Føreslått vassføring: 20-40cms

Bjørke

Put in: Brua på Bjørke
Take out: Oppstraums Palmafossen
Gradering: 2
Føreslått vassføring: 20-70cms

Vetlahelvete

Put in: Nedstraums Palmafossen
Take out: Kulpen under neste bru.
Gradering: 4-5
Føreslått vassføring: 15-30cms

Milky

Put in: Kulpen under gangbrua nedstraums Vetlahelvete.
Take out: Magasinet
Gradering: 2
Føreslått vassføring: 20-70cms


Myrkdalselva

Øvre Myrkdalselva

Put in: Rett nedanfor svingane ned frå Vikafjellet
Take out: Brua til Årmot
Gradering: 4-5
Føreslått vassføring: 15-30cms

Nedre Myrkdalselva

Put in: Brua til Årmot
Take out: Brua v treskjerartunet
Gradering: 5
Føreslått vassføring: 10-20cms


Strandaelva

Øvre-Øvre strandaelva

Put in: Utløp til Myrkdalsvatnet
Take out: Skjevika
Gradering: 2-5
Føreslått vassføring: Uvisst.

Øvre Strandaelva

Put in: Skjelvika
Take out: Taulen Camping (parker v brua til Taulen)
Gradering: 2-3
Føreslått vassføring: 10-40cms
Åsbrekkegjelet
Put in: Taulen camping (parker v brua til Taulen)
Take out: Saga etter “Kåre» (registreringa sluttar etter Money Drop)
Gradering: 5
Føreslått vassføring: 15-25cms

Nedredelen

Put in: Kvernhusfossen eller klatreparken
Take out: Saga etter «Kåre»
Gradering: 3-5
Føreslått vassføring: 10-40cms

Nedre-Nedre Strandaelva

Put in: Saga etter “Kåre»
Take out: Løne
Gradering: 2-3
Føreslått vassføring: 20-40cms

Løne-Raftingen

Put in: Løne
Take out: Voss Active (slalåmbanen)
Gradering: 1-3
Føreslått vassføring: 10-50cms

Raftingen-Klekkeriet

Put in: Voss Active (slalåmbanen)
Take out: Oppstraums klekkeriet (under vegbrua)
Gradering: 1-2
Føreslått vassføring: 10-50cms


Vosso

Magasinet-Voss Camping

Put in: Magasinet
Take out: Voss Camping
Gradering: 1-2
Føreslått vassføring: middels

Bulken-avkøyring Steine

Put in: Bulken
Take out: Avkøyring til Steine
Gradering: 2-4
Føreslått vassføring: 20-100cms

Steine-Evanger

Put in: Avkøyring til Steine
Take out: Evanger sentrum
Gradering: 2-3
Føreslått vassføring: 20-100cms


Bolstadelva

Put in: Utløp av evangervatnet
Take out: Bolstad sentrum
Gradering: 2
Føreslått vassføring: 20-100cms


Brandsethelva

Put in: Gangbrua
Take out: Vegbrua etter konkurransestrekket
Gradering: 4-5
Føreslått vassføring: –


Jordalselva

Øvre

Put in: Stølane
Take out: V inntak til det øvre kraftverket
Gradering: 3-5
Føreslått vassføring: –

Nedre

Put in: V inntaket til det øvre kraftverket
Take out: V inntaket til det nedre kraftverket
Gradering: 5
Føreslått vassføring: –


Hommedalselva

Put in: Samløpet
Take out: E16 brua
Gradering: 4
Føreslått vassføring: –


Urdlandselva

Put in: 200m oppstraums bompengestasjonen
Take out: Brua v Raundalsvegen
Gradering: 5
Føreslått vassføring: –


Bordalselva

Put in: –
Take out: –
Gradering: –
Føreslått vassføring: –


Tverrelvi (steine)

Put in: Øvre stølar
Take out: Steine
Gradering: 4
Føreslått vassføring: –


Teigdalselva

Øvre

Put in: Geithus
Take out: Kråkefossen
Gradering: 5
Føreslått vassføring:

Nedre

Put in: Kråkefossen
Take out: Evanger
Gradering: 2-4
Føreslått vassføring: –

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer