Jobb med elvepadling!

Jobb med elvepadling!

Sommarskule 2019 – Raundalselva

Work opportunities! English below.

Hovedinstruktør

Søknadsfrist: 10. april 2021 – send søknad til styret@vosskajakklubb.com

Voss Kajakklubb søker etter hovedinstruktør for sesongen 2021. Voss kajakklubb er ein medlems-styrt ideell organisasjon med over hundre medlem. Klubben er i stor grad bygd på frivillig arbeid og er dedikert til å heve kompetansen for alle på elva.

Hovudinstruktøren vil ha ansvar for klubben sine kurs og aktivitetar etter NPF sine retningslinjer og klubbens sin HMS plan, og vil svare til klubben sitt styre.

Instruktøren vert ansvarlig for organisering, markedsføring, gjennomføring og veileding av klubbens sine padle program, dette innebærer:

Rolle og ansvar

 1. Planlegging, koordinering og gjennomføring av klubben sitt instruksjonsprogram og kurs.
 2. Planlegging, koordinering og gjennomføring av klubbens sine kurs.
 3. Syta for eit trygt miljø for padlinga.
 4. Oversikt over klubben sitt utstyr, fasilitetar på klubb-basen, og vedlikehald.
 5. Ha god dialog med klubbens sine medlem og kurs deltakerne.
 6. Nytte klubben sine media-kanalar til rekruttering av nye medlem og kurs deltakarar (opplæring blir gitt).
 7. Bidra til klubben sine program rundt festivaler, konkurranser og workshops.
 8. Strukturert administrasjon og gjennomføring av klubben sine aktivitetar.

Arbeidsforhold

Instruktøren & treneren vil ha fleksibel arbeidstid i forhold til klubben sine aktivitetar.

 • Dag og kveldsarbeid må påreknast.
 • Arbeidsfrekvens kan variere mellom vekedagar og helg.
 • Fleksibel arbeidstid som kan tilby meir fritid.

Vilkår

Klubben ynskjer fylgande kvalifikasjonar eller liknande, relevant erfaring innan industrien.

 1. Søkaren må vere NPF-sertifisert Aktivitetsleder (trener 1) eller høgare.
 2. Førstehjelp og NPF sikkerhetskurs eller høgare sertifisering
 3. Minimum fem års erfaring innen elvepadling.
 4. Gode språk-kunnskapar i norsk og/eller engelsk – skriftlig og muntlig.
 5. Sertifikat for bil og eigen bil.

Den ideelle kandidaten har og trenar-erfaring og vant med jobbe med ungdom. Bilen må være EU godkjent og kan dra en tilhenger. Instruktøren har høgt fokus på elve-tryggleik og må følge klubben sine HMS retningslinjer.

Lønnsvilkår vert av dei høgaste innan bransjen. Løna vert også avhengig av ditt eige initiativ til kor mykje du ynskjer å jobbe. Arbeidskontrakten vert for ein sesong, med moglegheit for forlenging. Klubben kompenserer også bil-utgifter og slitasje, basert på km.


English – Work opportunities in Voss Kajakklubb

Main kayaking instructor

Application deadline is April 10th 2021 – send to styret@vosskajakklubb.com

Voss Kajakkklubb is looking for a main kayak instructor for the upcoming 2021 season. Voss Kajakkklubb is a non-profit memberdriven organisation with over a hundred members. The club rely on volunteer work and are dedicated to increase the competency for everyone on the river.

The main instructor and coach will be responsible for delivering Voss Kajakkklubb`s paddling programs and activities within compliance of the Norwegian Paddling Association, and the club’s own HMS plan. He / She is accountable to and takes direction from the board of the club.

Primary Roles and Responsibilities

The instructor & Coach is responsible for the organization, promotion, delivery and management of club paddling programs, acting with major responsibility in the areas of:

 1. Planning, coordination and delivery of club instructional programs.
 1. Planning, coordination and delivery of courses. 
 1. Maintain and manage a safe paddling environment and facilities. 
 1. Maintain and manage all paddling equipment and club assets. 
 1. Communicate with club members and course participants.
 1. Media Relation and promotion to recruit new club members or course participants
 1. Provide support for the Voss Kajakklubb programming including festivals, competitions and workshops.
 1. Maintain clean administrative records in the day to day running of the club activities.

Working Conditions

The kayaking instructor & coach will have a flexible work schedule that is coordinated around the clubs programs.

 1. Daytime and evening work
 2. Regular weekday and weekend activities, and special events.
 3. Flexible schedule that provides time-off for personal kayaking.

Employment Requirements

The candidate will preferably have the following qualification level, or its equivalent, with clearly demonstrated experience:

 1. Certified Aktivitetsleder in the NPF system or higher
 2. First Aid and CPR, Safety course or higher
 3. You have at least a track record of five years recreational whitewater kayaking.
 4. You must be able to talk and write Norwegian or/and English.
 5. Driver’s License and have your own car.

The ideal candidate will have experience coaching and working with youth, as well as a road-worthy vehicle capable of pulling a small boat trailer. The instructor is versed in safe water practices and adheres to the clubs HMS plan at all times. 

Compensation will be a competitive wage which will be the highest in the industry. Your wage is also dependent on your ability to take initiative. The term of employment will initially be one season, with an option to renew, depending on satisfactory performance and availability of funds. You will also be compensated for fuel and your cars wear n tear based on mileage.

           

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer