Kurskalender

 

Nybegynner - Elv med litt strøm (grad 1-2)

Beginners - Gentle moving water (Class I/II)

Viderekommen - Mer strøm. f.eks øvre Stranda (grad 2-3)

Intermediate - Faster water, upper Stranda and similar (Class II/III)

Avansert - Type Nedre Stranda og liknande (grad 3-4-)

Advanced - Lower Stranda and similar (Class III/IV-)

Avansert ++ - Komfortabel med grad 4 og over

Advanced++ - For those happy on Class IV and above