Klubbpadling 2014

Do YOU remember how you were introduced to paddling and how you were taken care of by the environment?

Do you wish that more people will get to experience this unique sport, closeness and love for nature, and thus strengthen both river conservation, local environment, prevent depression, contribute to more joy and happiness?

The chance is here! We can all take care of our young and promising on the club paddling. You do not have to be an expert paddler to contribute. It will be set up at least one experienced paddler each time, we also need «assistants»!

Throw a quick message with your name and nr to styret@vosskajakklubb.com if you want to join this program! 

 

Hugser DU korleis du vart introdusert til paddling og korleis du vart teke vare på av miljøet?

Ynskjer du at fleire skal få oppleva denne unike sporten, nærleik og kjærleik til naturen, og dermed styrka både elvevern, lokal miljø, forebyggja depresjon, bidra til meir glede og lykke?

Sjansen er her! Med klubb padlinga i år stiller me sjølve opp for å ta vare på våre unge/lovande.

Du treng ikkje padla på voldsomt høgt nivå for å bidra til dette. Det vil bli satt opp minst ein erfaren padlar på kvar trening, det trengs også «assistentar»!.

Sleng ein kjapp melding med navn og tlfnr til styret@vosskajakklubb.com om du vil bli med på dette opplegget!

 

Jentetur i Raundalen

Posted in
rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer