Klubbpadling 07.07.15

Pga høg vassføring har me beslutta å avlysa klubbpadlinga i dag. Håpar me sjåast att neste veke!

Due to high water levels we have decided to cancel todays club paddling. Hope to see you again next week!