28423558_10160061425025072_7273623003433910452_o

Bassengtrening

Bassengtrening er eit tilbod til medlem gjennom vintersesongen. Her kan nye padlarar lære basistak og rulle i trygge omgjevnader medan dei meir erfarne har høve til å halde rusten borte frå padleformen. Born og unge får ein svært lågterksel introduksjon til sporten gjennom leik med båtane i bassenget.

  • Klubben stiller med eit utval reine båter, årer og trekk. Det er ikkje mogleg å ta inn eigne båtar eller utstyr i bassenget. Du treng altså berre ta med badeklede.
  • Dersom me skal få å ha tilgang til bassenget må passa å halda garderobane reine (altså tørk av evt skitne sko og kle før ein går inn, ta av skoene i gangen).
  • Me har avgrensa plassar på bassengtrening, og det er kun for medlem. Er du ikkje medlem endå kan du melde deg inn, velkomen! Sjå andre medlemsforedler her.

Gratis for born og unge under 18 år

Born under 18 i følge med vaksen går gratis, legg inn namn på borna når du melder deg på.

Dag Sandvik opp ned

	
rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer

Gi dette i gåve!

Kva gir du til den som har alt?? I staden for ting & tang kan du gi eit minne for livet! Kanskje det også vert starten på ein ny hobby? Velg ein sum til kortet og send det til nokon som du unner ei slik eventyrleg oppleving.