190711801_2951290545160630_8116986909534096069_n

Teknikk-kurs elv

Vil du forbedre padlingen din? Dette er et NPF-sertifisert kurs hvor du vil kunne jobbe med de tekniske aspektene i padlingen, hvordan bruke strømmen og vannet til din fordel og bli tryggere på deg selv.

Kurset er for personer som allerede har gjennomført grunnkurs og litt personlig padling, og som ønsker å jobbe med deres avanserte ferdigheter til neste nivå. Deltakerne må kunne eskimorulle men vi tilpasser lokasjon og vanskelighetsgrad på elva. Vi skal være i komforsonen når vi jobber med teknikk.

Dette er et 16 timers kurs

  • Inkludert i kurset er medlemskap i VossKajakklubb, som gir deg tilgang til alle våre klubbøkter, utleieflåte og ressurser for å hjelpe deg med å utvikle deg innen kajakkpadling (les mer her: Bli medlem).
  • Dette kurset skal hjelpe deg videre med teknikken din, og Voss Kajakklubb er her for å hjelpe alle som vil å fortsette å nyte sporten og naturen rundt.
  • Medlemsforsikring

Obs: Prisen inkluderer ikke mat – så ta med egen «matpakke» !

* Voss Kajakklubb er en ideell organisasjon. Alt overskudd går tilbake til kajakkmiljøet på Voss. Eierne av klubben er våre medlemmer.

English:

Looking to improve your paddling? This is a Norwegian Paddle Federation certified course, where you will be able to work on the technical aspects of moving the kayak, preventing capsizing, working around a moving water environment, and how to be safe whilst doing so.

The course is for people who have already completed a grunnkurs (beginner course) and some personal paddling, and are looking to work on their advancing their skills to the next level. Participants will need the ability to roll but we adapt the location and difficulty of the river. We want our participants to be in their comfort zones when learning technique.

This is a 16 hour course

  • Included in the course is membership of VossKajakklubb, which gets you access to all of our club sessions, rental fleet, and resources to help you develop in kayaking (read more here: Bli medlem).
  • This course will help you move forward with your technique, and Voss Kajakklubb is here to help everyone who wants to continue to enjoy the sport and the nature around.
  • Member insurance

Obs: The price does not include food – so bring your own proper «matpakke» !

* Voss Kajakklubb is a non profit organization. All surplus goes back to the kayaking community in Voss. The owners of the club is our members.

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer