Kva parti er mest elvevenleg?

Demning_ved_Bergsvatnet

Stortingsvalet 2013 er under oppmarsj. Med-padlar og journalist Tore Meirik har undersøkt kva dei ulike partia meiner om kraftutbyggjing og elvevern. Her er svara frå partiene:


Dagens spørsmål:
 Hvordan stiller ditt parti seg til utbygging av elver/ vannkraftverk?

Fremskrittspartiet (FrP), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– FrP mener miljøtilpasset utbygging av både vannkraft og småkraft er god energipolitikk og god miljøpolitikk. FrP har flere ganger fremmet forslag om å sikre mer utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljøtilpassede vassdragsprosjekter. FrP har ikke som mål å bygge ut alle norske vassdrag, men vi må ikke stoppe vannkraftprosjekt bare fordi de er store. Dersom det er mulig å høste av vannkraftressursene uten at verneverdier blir ødelagt, så er FrP positiv til slike prosjekter. En forutsetning er imidlertid at lokaldemokratiet stiller seg positive.

Høyre (H), v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Høyre vil ha en fortsatt skånsom utbygging av vassdrag utenfor verneplanene. Mer kraftproduksjon fra fornybare energikilder er viktig for å redusere klimagassutslippene fra fossile energikilder

Kristelig Folkeparti (Krf), v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

–KrF mener tiden for de store vannkraftutbyggingene i Norge er over. Vi vil videreføre verneplanen for vassdrag. Samtidig er vi åpne for opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk der det kan gjøre uten betydelig forringelse av naturen, samt utbygging av småkraftverk.

Senterpartiet (Sp), v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

–Senterpartiet mener at de store vannkraftverkutbyggingenes tid er omme, men at det fortsatt skal være mulig å bygge ut småkraftverk.

Venstre (V) v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Det er ikke aktuelt for Venstre å endre vernestatus for vernede vassdrag. De viktigste gjenværende uberørte vassdragene må vernes for å sikre natur og biomangfold. Vi må heller jobbe for å gjøre de gamle vannkraftverkene mer effektive, og bygge ut annen fornybar energi, som vindkraft til havs.

Arbeiderpartiet (Ap) v. Anne Odden, informasjonsleder, Aps stortingsgruppe:

–Arbeiderpartiet er åpent for en skånsom oppgradering og utbygging av vannkraft der dette ikke fører til store naturinngrep og tap av naturmangfold.

Sosialistisk venstreparti (Sv) v. politisk rådgiver Robert Kippe:

– SV vil jobbe for en ny verneplan for vassdrag som ivaretar verdifull vassdragsnatur fra fjell til fjord. Norge trenger ikke nye, store vannkraftanlegg.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) v. De Grønnes 1. kandidat, Rasmus Hansson:

– Vi vil ha en helhetlig nasjonal plan for alle fornybarsatsinger, slik at vi får oversikt over hvordan denne industriutviklingen kan gjennomføres med minst mulig miljø- og naturbelastninger. Det bør særlig tilrettelegges for energiproduksjon som medfører små naturinngrep. Det kan for eksempel være modernisering av vannkraftanlegg, havvind, jordvarme og solenergi fra fasader og tak.

Heile artikkelene til Tore les du her på Fri Flyt.

vannkraft-demning

 

Posted in
rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer