Om klubben

Voss Kajakklubb er hovudinteresseorganisasjon for kajakkpadlarar i Vossaområdet, og er eit idrettslag tilknytt Norges Padleforbund. Idrettslaget driv med friluftsliv og breddeidrett, samt konkurranse og elitesatsing.

Arbeidet skal vere prega av frivillig innsats, demokrati, lojalitet og likeverd. All
idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse
og ærlegdom. Idrettslaget skal vere ein pådrivar for kompetanse på tryggleik, padleteknisk
dugleik og omsynsfull ferdsel i naturen
. – Vedteke i lovnorma til Voss Kajakklubb

Voss Kajakklubb er ein klubb som passar alle padlarar. Er du symjedyktig og litt over gjennomsnittet glad i vatn? Då kan elvepadling vera aktiviteten å driva med. Me har ei fast fellespadling i veka (sjå klubbpadling) der me har eit opplegg som ivaretar alle nivå.

Om du ynskjer å vera med på kjekke turar med oss og leike på elva: Meld deg inn her!
Jentetur i Raundalen

Styret

 • Derek Murphy – Styreleiar
 • Silje Heistein Lund – Nestleiar
 • Martin Ensink – Kasserar
 • Marita Ensink – Styremedlem
 • Silje Skorve Paulsen – Styremedlem
 • Julian Stocker – Styremedlem
 • Elizabeth Bell – Styremedlem
 • Nina Trana – Vara

Valnemnd

 • Tora Heggem – Leiar
 • Preben Ukvitne – Medlem

Kontrollkomite

 • Patrick Stünkel
 • Kjell Åge Singstad

Representantar i Stiftinga Ekstreme Voss

 • Dag Sandvik – Styreleiar
 • Lucie Sediva – Vara

Kontaktinfo

Dagleg leiar – Derek Murphy
Tlf: 484 40 749

Epost: hei@vosskajakklubb.com
Facebook gruppe: Voss Kajakklubb

Kontornr: 9581.11.63067
Org nr: 918544372

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer