Om klubben

Voss Kajakklubb er hovudinteresseorganisasjon for kajakkpadlarar i Vossaområdet, og er eit idrettslag tilknytt Norges Padleforbund. Idrettslaget driv med friluftsliv og breddeidrett, samt konkurranse og elitesatsing.

Voss Kajakklubb er ein klubb som passar alle padlarar. Er du symjedyktig og litt over gjennomsnittet glad i vatn? Då kan elvepadling vera aktiviteten å driva med. Me har ei fast fellespadling i veka (sjå klubbpadling) der me har eit opplegg som ivaretar alle nivå.

Om du ynskjer å vera med på kjekke turar med oss og leike på elva: Meld deg inn her!
Jentetur i Raundalen

Styret

  • Silje Skorve Paulsen – Leiar
  • Silje Heistein Lund – Nestleiar
  • Martin og Marita Ensink – Styremedlem, kasserar
  • Derek Murphy – Styremedlem
  • Nina Trana – Styremedlem
  • Julian Stocker – Styremedlem
  • Sven Harald Moseid – Vara

Valnemnd

  • Lucie Sediva – Leiar
  • Tora Heggem – Medlem

Kontaktinfo

Dagleg leiar – Lee Royle
Tlf: 909 85 479

Epost: hei@vosskajakklubb.com
Facebook gruppe: Voss Kajakklubb

Kontornr: 9581.11.63067
Org nr: 918544372

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer