Trening i utebassenget 2019

(English below)

Obs: Fyrste gongen Torsdag 4. juli møtes me på Bua kl 16.30 for å plukke båtar, vaske dei og køyre dei ned til bassenget.

Torsdag etter veko (4. juli) startar me opp bassengtrening i utebassenget. Me har bassenget for oss sjølve kvar torsdag frå kl 18-19 heile sesongen. Klubben har frivillige instruktørar på plass, og dette er eit gratis tilbod til medlemmene våre – eller så kostar det kr 100,- for drop in. Dersom du har litt padleskills og har lyst å hjelpe til blir me svært takksame, gi beskjed når du kjem eller send oss ei mld på førehand til styret@vosskajakklubb.com. 🙂

Me kjem til å ha nokre fulle sett liggande med båtar, trekk og årer slik at ein kan koma utan eige utstyr. Tek du med eige utstyr skal dette vere gullande reint og vaska med klor. Ver også reinsleg i garderobe og rundt bassenget slik at me kan fortsetja å ha dette glimrande tilbodet.


Obs: On the first session Thursday July 4 we meet at Bua at 4.30 pm to pick boats, wash them and transport them to the pool.

We are starting pool-practice in the outdoor pool by Voss Camping on Thursday July 4. The club will have the pool all to ourselves every Thursday from 6pm – 7pm. Instuctors are helping out for free, and the entrance is free for members. Others pay NOK 100,- for drop-in. If you already have some skills we are thrilled to get more people helping out, give us a shout on styret@vosskajakklub.com 🙂

We have full sets of kayaks, paddles and sprayskirts by the pool so you do not need to bring own equipment. If you do bring your own it needs to be 100% clean and washed with chlorine.

Photo: Lucie Sediva

Dugnad i utebassenget

(English below)

Utebassenget treng i år igjen ein vask for å bli åpna. Klubben får som i fjor ha bassenget gratis etter stengetid ein gong i veka som takk for hjelpen gjennom heile utesesongen 🙂 Dei treng 6 hjelparar, men dess fleire me er, dess mindre jobb blir det på kvar. Me skal også avtala kva dag i veka me vil ha bassenget, så om du har ei meining om det er det lurt å stilla 😀 Ta med ein kost og godt humør!

The outdoor pool in Voss needs a good clean to open for the season. The club gets to rent it for free once a week after closing time if we help out with the washing. They need 6 people for the job, but the more people, the less work on each 🙂 We will also decide which day of the week to use the pool. Bring a broom and a smile!

Photo: Lucie Sediva

Rulletrening i utebassenget

Frå mandag 9. juli får Voss Kajakklubb bruka utebassenget ved campingen! Alle medlem i Voss Kajakklubb er velkomne kvar mandag kveld 🙂 Det vert lagt opp til fri trening med ein ansvarleg person, men alle hjelper kvarandre som vanleg.

Det er henta og vaska båtar som skal vere nede ved bassenget i sommar – det er kun dei båtane som kan brukast i bassenget. 

Me har bassenget frå kl 18.45 – 19.45 kvar tysdag fram til bassenget stenger for vinteren. Me har kajakkar, spruttrekk og årer der så du treng kun ha med badekle og evt våtdrakt/vest om du vil. Merk at ein må vere symjedyktig for å vere med på dette. Hugs også at bassenget skal vere like reint etter at me har vore der. 

Photo: Lucie Sediva

Vintertrening 2017/2018

Medlem i Voss Kajakklubb får bruke stupebassenget på laurdagar kl 9-10 som ei prøveordning fram til jul. Me vil ha aktivitetar som stuping, fridykking, undervannsrugby og noko livredning for å halde viktige funksjonar ved like til våren atter kjem.

Viktig: Møt opp kl 08:57. Badeverten slepp oss gjennom i samla flokk.
Er du ikkje på klubben si medlemsliste eller kjem for seint kjem du ikkje inn.

Sjekk at du står på medlemslista her: Medlem 2017 VKK – Google Docs

Me har stupebassenget for oss sjølve fram til kl 10, så åpnar badet for andre. Symjeklubben har trening store-bassenget. For at kajakklubben skal få bruke bassenget i framtida er det særs viktig at me følger reglane til Vossabadet, les dei her: http://vossabadet.no/badereglar/

Fyrstkomande laurdag vert intro til stuping. Velkomen! 😀

Del på Facebook

Bassengtrening Tysdag 08.11.2016

Me har tilgang til bassenget på ungdomskulen Tysdag kl 16-17.30. Tysdag 08.11 lyt ein ta med utstyr sjølv. Kun reint utstyr får lov til å komma inn, så pass på å vaska det godt fyrst 🙂 Velkomen!

Bassengtrening Andy Phillips

God trening!

Del på Facebook

Bassenget stengd inntil vidare

Bassenget er stengd grunna vedlikehald. Arbeidet skal ikkje ta meir enn to veker vert det sagt. Ingen basseng trening i dag altså.

The pool is closed because of maintenance. It should not take more than 2 weeks.

Del på Facebook

Klargjering av båtar – bassengtrening 2015-2016

Til medlem i VKK som ynskjer å vere med på bassengtrening men manglar båt: Kom på bua i dag kl 17.30 så lagar me nokre båtar klare for innesesongen – me må vaske av lauv etc – deretter lemper me dei inn i transporten og dei forblir innelukka heile sesongen. Slik kan du passa på at du har ein passeleg båt i bassenget. Treningen startar i morgon kl 16 🙂

Members attending poolpractice but missing boat: Stop by bua today at 17.30 and we’ll make a few ready for the indoor season. Pick the boat you want to use and we’ll wash off leafs etc. Traning starts tomorrow at 16 🙂

stotte2013-4

Del på Facebook

Utetrening slutt – innetrening byrjar

Grunna mørkets frembrudd er ute-klubbpadlinga over for denne sesongen. Tusen takk til alle for fine turar i elva! Etter haustferien startar me opp innetrening – fyrste bassengtrening vert Tysdag 13. oktober kl 16.00 – 17.30 på Voss Ungdomskule. Gratis for alle betalande medlem! Sjå reglar m.m. for bassengtreningen her.

Inntil då er det berre å søka opp eskimo roll eller flatwater loop på YouTube 😛

Ps: Heilhjelm er ikkje påkrevd i bassenget 😉

Del på Facebook

Innetrening over for sesongen

Innebassenget stenger for sesongen i dag 1. juni. Meir info om utepadling kjem!

Ingen bassengtrening i dag 17. feb

På Voss er det vinterferie denne veka og bassenget stengd.

(Biletet under er frå Myrkdalen)

MYRKDALEN-26266-700x433

Del på Facebook