Ekstremsportveko = Padleveko

Årets padleprogram kan seiast å vere tidenes beste. Alt dette får du bli med på om du har Ekstrempass ELLER hjelper til som frivillig!
Obs: Begrensa plassar! Sjå sportsprogrammet vårt her og meld deg på i dag: https://ekstremsportveko.com/sports/kayaking/

Foto: Marit Stensby

For vidarekomne 

Bli med på elva og lær av dei beste! Me får 3 ulike sesjonar over 3 ulike dagar, bli med på det du ynskjer å  trene på:

  • Freestyle
  • Riverrunning
  • How to paddle fast

Sjå meir om dei ulike sesjonane her: 
https://ekstremsportveko.com/sports/kayaking/ww-clinics/

Konkurranse: Head To Head

Parallellpadling ned villmarksleirstrekket. Populær konkurranse der alle er med og alt kan skje! 
https://ekstremsportveko.com/sports/kayaking/head2head/

For ekspert

Her konkurrerer verdensklassen av brattpadlarar! Om du ikkje er med sjølv kan det være like underhaldande å sjå på! 

  • Ekstremutfor i Brandset
  • Team race i Brandset
  • Holy Diver Giant Slalåm

Nybyrjar

Ta med venene dine og send dei på introkurs til elvepadling! Her treng ein ikkje kjøpa pass, men dei har ein liten påmeldingsavgift:

 

Gåve frå Ekstremsportveko

Overskudd EkstremsportvekoSom ein av fire eigarar av Ekstremsportveko fekk Voss Kajakklubb i går uttdelt kr 65.000,- frå festivalen sitt overskot. Desse går til sårt trengt utstyr til klubben, slik at rekrutteringsprosjektet kan halda fram.

Utdelinga fann stad i lokala til Sparebanken Vest der me fekk god informasjon om korleis me kan søkja om meir midlar i ulike andre fond også.

Ekstremsportveko er eigd av den ideelle stiftinga Ekstreme Voss, representert av Voss Kajakklubb, Voss Hang og Paraglider klubb, Voss Fallskjerm Klubb og Voss Rafting Klubb. Overskotet frå veko går til å driva festivalen – og ein pott går tilbake til klubbane, som bruker dette på å utvikla og forbetre sporten her på Voss.

Tusen takk til alle som bidreg til rekrutteringsprosjektet  – stiller opp på klubbpadling og hjelper nye padlarar i gong! Dette gjer at sporten vår vert synleg og viktig for endå fleir – det gir mange gode grunnar til å ta vare på og verne vår vakre leike plass.

English

As one of four owners of Ekstremsportveko – Voss Kajakklubb yesterday got 65.000,- NOK from the festivals profit. These go to much-needed equipment to the club, so that the sport can continue to grow.

Ekstremsportveko is owned by the non-profit organization “The Ekstreme Voss Foundation.” Voss Rafting Club, Voss Kayak Club, Voss Hang and Paraglider Club and Skydive Voss are the four local clubs who represent Ekstreme Voss. The profit goes to manage and drive the festival, and a pot back to the clubs, which uses this to develop and improve the sport here in Voss.

Thanks to everyone who contributes to the recruitent – shows up at the club paddling and help new kayakers! This makes our sport more visible and important for more people – it gives plenty of reasons to protect our beautiful playground.

Overskudd Ekstremsportveko

Bli med oss på tur under Ekstremsportveko!

Klubben organiserer guida turar mandag-fredag under Ekstremsportveko! Heng deg på! Oppmøte på Bua. Dagar og tider ser du i vår aktivitestskalender.

Vel møtt!

 

Tusen takk for støtten til Voss Kajakklubb

stotte2013
Høsten 2010 begynnte vi å planlegge et rekrutteringsprosjekt. Vi satte i gang å søke om midler i fra forskjellige innstanser. Søknaden ble positivit mottat av VEKO styret og innvilget i 2011. (mer…)

Aktivitetsdag for ungdom – Ekstremsportveko 2013

dsc00537-2 mb

Søndag 26. mai arrangerte Ekstremsportveko og dei 4 stiftingsklubbane aktivitetsdag for ungdom frå 15-19 år. 42 ungdommar fekk prøva padling, rafting, paragliding og vindtunnellen. Me padla ved Voss raftingsenter og hadde ein fin dag i sola!

Andy Phillips, Mads Rio, Jamie Sutton og Liv Kari Reisæter stilte som instruktørar. Arild Tvilde/Voss folkehøgskule og Mads Rio/Vått & Vilt lånte ut utstyr. Takk!

Ekstrem ungdom

Er du mellom 15 og 19 år er du invitert til ein fantastisk morosam dag med Ekstremsportveko! Du får prøve ei rekkje spennande aktivitetar, inkludert elvepadling. Du må ikkje kunne noko om sportane frå før av, eller vere tøffaste rabbagasten i klassen for å vere med på dette. Dette er heilt trygg moro for alle vossaungdomar som er interessert i å sjå kva ein kan driva med i bygda. (mer…)