Voss Kajakk Klubb tilslutta FNF

Einskilde klubbar og lag kjenner seg ofte makteslause i kampen om å verna om natur og frilufts interesser. FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) er eit samarbeid mellom fleire organisasjonar i Noreg – som saman dannar ei motvekt til kapitalsterke utbyggjarar. Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) står bak etableringen av FNF. Voss Kajakk Klubb er no offisielt tilknytta dette samarbeidet. Les meir om FNF på www.fnf-nett.no.

Individual clubs and teams often feel powerless in the struggle to defend nature and outdoor interests. FNF (Forum for nature and outdoors) is a collaboration between several organizations in Norway which together forms a counterweight to capitalized builders. Voss Kajakk Klubb is now officially a member of this collaboration. Read more about FNF at www.fnf-nett.no

Del på Facebook

NVE tillet Jordalen kraftverk med vilkår om slepp av vatn

Kraftverket vil påverke nedre padlestrekket i Jordalselva. Dette er eit parti med store, bratte, spektakulære stryk. I NVE sitt vedtak kan du lese om kva som er lagt til grunn, og eit utdrag av bl.a. Voss Kajakklubb si høyringsfråsegn.

Sjå her: Jordalselva Kraftverk – NVEs vedtak.

Eit utval frå dei mange blinkskota i nedre Jordalselva:

jordalen

Eirik Øvreeide og Pål Lindseth

Josh Neilson i nedre Jordalselva

Josh Neilson

Mariann Sæther i nedre Jordalselva

Mariann Sæther

Nedre Jordalselva

Del på Facebook

Important info regarding lower section of Jordalselva

If you are planning to paddle the lower section of Jordalselva try to stay on river right when walking or taking out. There is cultivated land and animals grazing on the river left, so the farmers will be really happy if we respect that.

If you absolutley have to take out in the middle of the section, it is best to ask the farmer where you can park and walk out.

Please be aware of this and act politely if something unexpected forces you to take out on the «wrong» side. Most of the people living up the valley are really cool and easy to talk with. Unfortunately some kayakers have failed to behave politely and respectfully, so there is a chance of meeting angry farmers as well. Let’s try to make our reputation better, spread the word!

  1. Ask the people in the valley where you can park.
  2. Stay on river right as much as you can.
  3. Leave nothing.

Thank you!

jordalen1

Kva parti er mest elvevenleg?

Demning_ved_Bergsvatnet

Stortingsvalet 2013 er under oppmarsj. Med-padlar og journalist Tore Meirik har undersøkt kva dei ulike partia meiner om kraftutbyggjing og elvevern. Her er svara frå partiene:

(mer…)

Del på Facebook