rekruttering

Klubbpadling hausten 2015

17. september @ 12:35

Velkomen til haustens fyrste klubbpadling tysdag 25. august! Meir info under klubbpadling.

Les meir

Gåve frå Ekstremsportveko

,
17. september @ 12:35

Som ein av fire eigarar av Ekstremsportveko fekk Voss Kajakklubb i går uttdelt kr 65.000,- frå festivalen sitt overskot. Desse går til sårt trengt utstyr til klubben, slik at rekrutteringsprosjektet kan halda fram. Utdelinga fann stad i lokala til Sparebanken Vest der me fekk god informasjon om korleis me kan…

Les meir