Viktig info om padling og koronavirus

(ENGLISH below) Her er nokre retningslinjer me som elvepadlarar skal følge:

  • Legg ikkje ut på turar på farlegare farvatn enn kva du er kvalifisert for, legg inn god margin. Dette er fordi beredskap og helsevesen er svært pressa i denne perioden, og treng ikkje ytterlegare belastning.
  • Padle kun saman med andre som du veit kan handtere farvatnet som skal padlast på.
  • Me padlar minst 2 saman.
  • Me kan padle saman i grupper på maks 5 personar.
  • Ved shuttling: Unngå å køyre saman med andre enn dei du omgår til vanleg, tenk smittevern.

Denne sida blir fortløpande oppdatert, du kan også følge med på kva padleforbundet seier her:
http://padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/koronavettregler-for-norges-padleforbund/

ENGLISH

  • Do not go on trips in more dangerous waters than you know you can handle, with good margins. This is because emergency preparedness and health care are under great pressure during this period, and we should not add more strain.
  • Only bring fellow paddlers that you know can handle the waters you paddle on.
  • We paddle at least 2 together.
  • We can paddle together in groups of max 5 people.
  • When shuttling: Avoid driving with people other than those you normally hang out with.
Posta i
rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Kajakklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer